Skip to content

Konkurs za Stipendije (Osnovna i Srednja Škola)

Na osnovu člana 5 Statuta Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „IMAN“ Velika Kladuša (u daljem tekstu Fondacije), Upravni odbor Fondacije raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Velika Kladuša za školsku 2021/2022. godinu za koje finansijska sredstva osigurava Fondacija “IMAN” V. Kladuša.

2. Potrebna dokumentacija

  • Ovjerena kućna lista
  • Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije/invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg doplatka ili primanja po bilo kojem osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdana od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje)
  • Ovjerena kopija školske knjižice/svjedočanstva sa naslovnom stranicom iz prethodne školske godine
  • Ukoliko je učenik bez jednog ili oba roditelja, čiji su roditelji ili jedan od roditelja teško bolesni dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
  • Ostvareni rezultati na školskim, općinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima (dostaviti odgovarajući dokument u vidu diplome, priznanja ili pohvale).
  • Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).

3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije

Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa učenicima stipendistima da će obezbijediti 25 stipendija za učenike osnovnih i srednjih škola u visini od 600,00 KM (10 stipendija), 800,00 KM (10 stipendija) i 1000 KM (5 stipendija). Dinamika isplate stipendija će biti regulisana Ugovorom između Fondacije i učenika (staratelja).

4. Način i rok prijave na Konkurs

Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na adresi: www.imanfondacija.org/prijava-stipendije
Rok za podnošenje prijave na Konkurs jeste 10 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Fondacije i sredstvima javnog informisanja.

U slučaju tehničkih problema prilikom apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na [email protected] ili mobitelom na broj 00387 62 717 715 (viber).

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.