Skip to content

O nama

“Iman” Fondacija je nevladina i neprofitabilna organizacija s jasnim ciljevima stipendiranja nadarenih studenata i učenika te slabijeg imovinskog stanja kao i pomoć pri upisu na fakultet i zapošljavanju mladih stručnih kadrova.

Fondacija osnovana je 18.08.2016 godine a dana 7.11.2016 godine upisana je u registar fondacija u FBIH.

Fondacija u okviru svojih djelatnosti radi na promociji i razvoju nauke i obrazovanja, poboljšavanju uvjeta školovanja mladih ljudi, organiziranju raznih druženja, seminara, kurseva, tribina i sl. Saradnja sa drugim organizacijama sličnih ili istih ideja, pomoć socijalno ugroženim pojedincima i porodicama.