Skip to content

Konkurs za Stipendije

Na osnovu člana 5 Statuta Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „Iman“ Velika Kladuša (u daljem tekstu Fondacije), Upravni odbor Fondacije raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Velika Kladuša za školsku 2019/2020. godinu za koje finansijska sredstva osigurava Fondacija “Iman” V. Kladuša.


1. Opći kriteriji i uvjeti

 • Državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Redovan učenik osnovne ili srednje škole sa područja Unsko-sanskog kantona,
 • Slabija socio-ekonomska situacija,
 • Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju,
 • Primjerno vladanje.

2. Potrebna dokumentacija

 • Ovjerena kućna lista,
 • Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije/invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg doplatka ili primanja po bilo kojem osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdana od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje),
 • Ovjerena kopija školske knjižice/svjedočanstva sa naslovnom stranicom iz prethodne školske godine,
 • Ukoliko je učenik bez jednog ili oba roditelja, čiji su roditelji ili jedan od roditelja teško bolesni dostaviti odgovarajuću dokumentaciju,
 • Ostvareni rezultati na školskim, općinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima (dostaviti odgovarajući dokument u vidu diplome, priznanja ili pohvale),
 • Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).

3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije

Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa učenicima stipendistima da će obezbijediti 16 stipendija za učenike osnovnih i srednjih škola u visini od 800,00 KM. Dinamika isplate stipendija će biti regulisana Ugovorom između Fondacije i učenika (staratelja).


4. Način i rok prijave na Konkurs

Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na adresi: www.imanfondacija.org/prijava-stipendije

Rok za podnošenje prijave na Konkurs jeste 10 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Fondacije i sredstvima javnog informisanja.

U slučaju bilo kakvih tehničkih problema prilikom apliciranja ili dodatnih pitanja obratite nam se na naš složbeni e-mail sa jasnim upitom na info@imanfondacija.org.

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.